产品列表PRODUCTS LIST

首页>产品中心>>核磁共振成像仪>MicroMR核磁共振交联密度仪
核磁共振交联密度仪

简要描述:

纽迈科技MicroMR-18系列核磁共振交联密度分析仪主要用于高分子材料测试,如任何种类的橡胶、塑料、聚合物、共混物、塑料薄膜以及其它同类型产品。
可测试项目如下:
1、交联密度;2、老化测试(热老化、辐照老化、机械老化);3、橡胶生产过程中的质量检测与质量控制;4、高分子材料的改性过程研究;5、橡胶的硫化温度、硫化时间、促进剂、填料研究;6、高分子材料干燥研究;

免费咨询:021-52653178-811

发邮件给我们:w_qiang@niumag.com

分享到: 1
在线留言

产品简介

        在聚合物尤其是橡胶领域,交联密度和其均一性是控制橡胶质量的一个重要的指标。交联密度越大,也就是单位体积内的交联键越多,交联程度更大。对于用作塑料的交联聚合物来讲,比如环氧树脂,交联密度越大,其耐热性更好,拉伸强度增加,但是过高的交联度会导致冲击强度下降。对于用作橡胶的交联聚合物,比如各种橡胶,交联密度大,力学强度更好,回弹性更好。
       传统的测试方法存在诸如:周期长、影响因素复杂、误差大,实验结果的重现性较低等缺陷。科学家们使用de Gennes和Gronski的基础理论和实验结果对硫化胶的网络结构和交联密度进行了详细的研究,结果证明核磁共振(NMR)弛豫参数和传统的表征硫化胶交联密度的方法之间有良好的关联性,并建立了NMR弛豫参数和硫化胶结构之间的关系。
       根据聚合物中碳氢链质子的分子动力学,利用交联结构的磁共振响应可以有效地测定硫化橡胶中大分子的交联密度,分析橡胶大分子在硫化过程中的结构演变,据此进行硫化参数的优化、橡胶制品的质量验证、老化过程分析研究、疲劳寿命预测、橡胶及其它弹性体中水分和溶剂含量测定等。利用磁共振成像技术则可以提供与材料参数相应的二维和三维图像,如交联密度在硫化橡胶中随时间和空间的分布、溶剂及液体在固体橡胶中的溶胀和渗入过程等。采用此种方法评价橡胶的交联结构,技术上快速便捷(30秒~5分钟)、重现性好、信息量大,而且可以将化学交联和物理交联区分出来。
       在橡胶,聚合体以及汽车工业,核磁共振交联密度仪已经得到很好的认可, 并作为一种不可替代的工具,服务于质量控制和质量保证方面。在新的橡胶和聚合体产品的研究和开发,以及优化硫化和材料处理的参数的过程中,核磁共振交联密度仪以其高质量,高可靠性和容易使用的特性而越来越被大家认可并接受。
        国内由纽迈科技zui早提出“核磁共振成像分析”这一概念,其创新点在于一机多用,集成像与分析功能于一身,具有无损检测、一机多参数、检测迅速、无污染等特点。另外,磁共振技术本身对操作人员的健康以及周边环境没有影响,绿色环保,是进行相关应用领域实验研究的新型分析方法之一,且随着研究人员对这一技术特点的深入了解,其应用领域日趋扩展。
 

核磁共振交联密度仪应用解决方案


本款产品目前可以完成的工作内容有:
1、测量任何种类交联的聚合体(尤其是橡胶,橡胶产品)的交联密度
2、聚合体生产的质量控制和质量保证
3、使用过的聚合体材料老化过程的品质鉴定
4、基于橡胶的硫化,处理和生产条件优化的研究
5、固体,半硬的聚合体,凝胶体,乳状液和液体的分子活动性研究
6、固体基质中水分和水含量的成像和测定(例如:环氧树脂和半导体器材)
7、环氧树脂和橡胶的硫化过程中硫化状态、粘度和过程的探测
8、样品中水或溶液粘合性和活动性的研究
9、聚合物中增塑剂或橡胶含量的测定;
10、共混物或共聚物中橡胶含量测定;
11、共聚物相对含量测定;
12、橡胶胶乳中的固体含量测定;
13、临界水及水合作用的研究
14、流变学的的研究,如粘性、密度、及材料的稳定性

核磁共振交联密度仪主要功能


A.快速测试橡胶及其它聚合物的交联密度;
B.硬脉冲CPMG脉冲序列测量T2;
C.反转恢复(IR)脉冲序列测量T1;
D.硬脉冲测量T2*;
E.实现样品T1、T2以及T2*的多指数反演分析;
F.成像功能;
G.变温功能;
H.变压功能;
 

 天然橡胶交联密度测试数据:

1~9号橡胶样品,其硫化时间依次增长,从核磁测试结果看,其交联密度依次增大。

 

参数

1#

2#

3#

4#

5#

6#

7#

8#

9#

样品密度(g/cm3

0.75

0.76

0.80

0.83

0.95

0.96

0.96

0.97

0.97

Mc(kg/mol)

6.56

6.52

6.16

6.39

6.17

5.24

4.90

5.05

4.88

总交联密度(mol/cm3

5.715

e-5

5.835

e-5

6.495

e-5

6.5

e-5

7.7

e-5

9.155

e-5

9.795

e-5

9.61

e-5

9.945

e-5

 趋势图:

 

 

橡胶成像应用:

1、内部探伤(气泡、内部腐蚀、内部质量缺陷);

2、交联均匀性;

3、不同层面品质差异;

成像效果示例:

 

核磁共振交联密度仪重复性测试数据

 

 *组

1.0-1

1.0-2

1.0-3

1.0-4

1.0-5

mean

std

std(%)

A(%)

24.89305

24.87

24.59974

24.57943

24.61041

24.71053

0.156708

0.634174

T2(ms)

6.213643

6.22128

6.230053

6.242603

6.239229

6.229362

0.012099

0.194226

qMrl(1/ms2

1.047078

1.057156

1.05799

1.048736

1.040061

1.050204

0.007479

0.71216

B(%)

75.10695

75.13

75.40026

75.42057

75.38959

75.28947

0.156708

0.20814

第二组 

2.0-1

2.0-2

2.0-3

2.0-4

2.0-5

mean

std

std(%)

A(%)

21.64745

21.50768

21.47717

21.60552

21.34027

21.51562

0.120155

0.558454

T2(ms)

6.217617

6.313867

6.305274

6.320578

6.310688

6.293605

0.042838

0.680653

qMrl(1/ms2

1.104721

1.085547

1.043539

1.048987

1.048212

1.066201

0.027348

2.564973

B(%)

78.35255

78.49232

78.52283

78.39448

78.65973

78.48438

0.120155

0.153094

第三组 

3.0-1

3.0-2

3.0-3

3.0-4

3.0-5

mean

std

std(%)

A(%)

19.28503

18.98539

18.88722

19.18006

18.85973

19.03949

0.186062

0.977241

T2(ms)

6.283352

6.323674

6.30354

6.368036

6.337003

6.323121

0.032309

0.510959

qMrl(1/ms2

1.179897

1.226099

1.205364

1.175707

1.179075

1.193228

0.021868

1.832655

B(%)

80.71497

81.01461

81.11278

80.81994

81.14027

80.96051

0.186062

0.229818

 第四组

4.0-1

4.0-2

4.0-3

4.0-4

4.0-5

mean

std

std(%)

A(%)

18.70838

18.54159

18.64315

18.88289

18.80322

18.71585

0.133459

0.713081

T2(ms)

6.395448

6.431706

6.486462

6.452872

6.474133

6.448124

0.036101

0.559867

qMrl(1/ms2

1.133804

1.114457

1.051662

1.135083

1.114587

1.109919

0.034059

3.068567

B(%)

81.29162

81.45841

81.35685

81.11711

81.19678

81.28415

0.133459

0.164188

第五组 

5.0-1

5.0-2

5.0-3

5.0-4

5.0-5

mean

std

std(%)

A(%)

21.76161

22.03339

22.06554

22.15202

21.77901

21.95832

0.177128

0.806657

T2(ms)

6.294656

6.396468

6.396393

6.438913

6.438506

6.392987

0.058894

0.921223

qMrl(1/ms2

1.208377

1.164349

1.225202

1.178656

1.166755

1.188668

0.026903

2.263287

B(%)

78.23839

77.96661

77.93446

77.84798

78.22099

78.04168

0.177128

0.226966

 第六组

6.0-1

6.0-2

6.0-3

6.0-4

6.0-5

mean

std

std(%)

A(%)

24.66528

25.26735

25.15756

25.31812

25.37377

25.15641

0.285883

1.136421

T2(ms)

6.218418

6.208978

6.245799

6.263455

6.25609

6.238548

0.023771

0.381036

qMrl(1/ms2

1.6506

1.664359

1.664385

1.650798

1.604167

1.646862

0.024827

1.507534

B(%)

75.33472

74.73265

74.84244

74.68188

74.62623

74.84359

0.285883

0.381974

第七组 

7.0-1

7.0-2

7.0-3

7.0-4

7.0-5

mean

std

std(%)

A(%)

27.50779

27.74276

27.26716

27.84014

27.41551

27.55467

0.235106

0.853233

T2(ms)

5.93491

5.983657

5.957274

6.020758

5.994738

5.978268

0.033265

0.556437

qMrl(1/ms2

1.88455

1.882461

1.891533

1.857372

1.909794

1.885142

0.01889

1.002034

B(%)

72.49221

72.25724

72.73284

72.15986

72.58449

72.44533

0.235106

0.324528

第八组 

8.0-1

8.0-2

8.0-3

8.0-4

8.0-5

mean

std

std(%)

A(%)

30.52998

31.55931

31.73467

31.36075

31.33817

31.30458

0.462103

1.476151

T2(ms)

5.712652

5.721393

5.767069

5.719364

5.745075

5.733111

0.022589

0.394016

qMrl(1/ms2

1.754711

1.775994

1.774798

1.835817

1.740576

1.776379

0.036355

2.046597

B(%)

69.47002

68.44069

68.26533

68.63925

68.66183

68.69542

0.462103

0.672684

第九组 

9.0-1

9.0-2

9.0-3

9.0-4

9.0-5

mean

std

std(%)

A(%)

31.32269

30.76353

30.67165

30.32292

30.26287

30.66873

0.42455

1.384309

T2(ms)

5.560054

5.640701

5.647229

5.654974

5.63608

5.627808

0.038537

0.684759

qMrl(1/ms2

1.883672

1.903824

1.925324

1.916291

1.888704

1.903563

0.017692

0.929423

B(%)

71.02041

71.7187

71.67954

72.1934

72.01217

71.72484

0.447328

0.623673

注:zui后一列为相对误差,即标准差(std)与平均值(mean)的比值乘上100%

 

Lp_chen@niumag.com

:zndx.clp

留言框

 • 产品:

 • 留言内容:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 详细地址:

 • 省份:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
在线客服
联系人:强工
手机
15618037925